dedecms采集过滤规则及替换规则

2018-07-04 郑州网站建设  
采集过滤规则 及替换规则
 
{dede:trim replace=''}<a([^>]*)>(.*)</a>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<script([^>]*)>(.*)</script>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<!--(.*)-->{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<table([^>]*)>(.*)</table>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<style([^>]*)>(.*)</style>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<img([^>]*)>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<object([^>]*)>(.*)</object>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<embed([^>]*)>(.*)</embed>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<iframe([^>]*)>(.*)</iframe>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<param([^>]*)>(.*)</param>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}<div([^.]*)>{/dede:trim}
{dede:trim replace=''}</div>{/dede:trim}
 
如果文章中的字段 想替换的话
 
{dede:trim replace='替换内容'}原内容{/dede:trim}

河南郑州做网站首选天择文化,我们专注郑州网站建设网站设计网站制作与开发,是中原地区专业的郑州网络公司,多年来我们一直努力,服务客户数百家,欢迎您的咨询。
本文链接:郑州网络公司http://tzchb.ieyo.com/dede/602.html转载请标明出处,谢谢合作!
标签:
  • 代码
  • 标签
  • dedecms
  • 织梦