jquery旅游网站带标题的焦点图片切换代码

2019-09-11 郑州网站建设  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "">

<html xmlns="">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 

<title>jquery旅游网站带标题的焦点图片切换代码_js代码</title>

<meta name="keywords" content="jquery特效,焦点图,图片切换,图片文字,带标题的焦点图" />

<meta name="description" content="jquery旅游网站带标题的焦点图片切换代码。" />

 

<link rel="stylesheet" href=http://www.divcss5.com/html/"css/style.css" type="text/css" />

 

</head>

 

<body>

 

<div class="teacherPic">

 

         <div class="content" id="sirendingzhi1">

                   <div class="txt">

                            <h3>新疆</h3>

                            <h4>草场丰腴、林木葱郁,有着“塞外江南”的美称</h4>

                            <p>发团日期:7-10<br>

                               参考价格:5280<br>

                               摄影器材: 单反 广角 中长焦 三脚架等</p>

                   </div>

         </div>

        

         <div class="content" id="sirendingzhi2">

                   <div class="txt">

                            <h3>云南</h3>

                            <h4>东川红土地的炫彩、高原明珠——抚仙湖的柔美</h4>

                            <p>发团日期:7-11<br>


河南郑州做网站首选天择文化,我们专注郑州网站建设网站设计网站制作与开发,是中原地区专业的郑州网络公司,多年来我们一直努力,服务客户数百家,欢迎您的咨询。
本文链接:郑州网络公司http://tzchb.ieyo.com/seo/1930.html转载请标明出处,谢谢合作!
标签:
  • HTML
  • Doctype
  • jQuery
  • !
  • л
  • public